gingi takaritas  
Bemutatkozás Foglakozások és szolgáltatások Vélemények, sajtó Kapcsolat-elérhetőségek Galéria


 

FOGLALKOZÁSOK

Egyetemistáknak és szülőknek

SZOLGÁLTATÁSAINK

 

 

:::Gyógytorna:::

GYÓGYTORNA GYEREKEKNEK - CSOPORTOS

Kedd 15.30 órától 16.15 óráig Tartáshibák, gerincferdülés kezelése

Péntek 17-18 óráig  Túlsúlyos gyerekek tornája

 

GYÓGYTORNA FELNŐTTEKNEK - CSOPORTOS

Prevenciós jellegű gerinctorna

Kedd 18- 19 óráig

Az ülő, álló munka következtében görcsös nyak,- hátizmok nyújtása erősítése.
A már meglévő nyak-váll-derék- csípő panaszok enyhítése, kezelése.

EGYÉNI KEZELÉSEK

- GERNCFERDÜLÉS KOMPLEX KEZELÉSE SCHROTT MÓDSZERREL

Ez egy nagyon hatékony módja a gerincferdülés kezelésének.Fontos a paciens (gyerek, felnőtt ) együttműködése, egy megfelelő test-izom kontroll.
A javasolt életkor 8 év fölött

- LYMPHOEDEMA KEZELÉS

 - sérülések, műtétek során kialakult nyirokkeringési zavar manuális kezelése

- DERÉKTÁJI PANASZOK KEZELÉSE Mc KENSIE MÓDSZERREL

- Deréktáji panaszok, kisugárzó fájdalmak porckorong sérv kezelése

- MULLIGAN FÉLE MANUÁLTERÁPIA

Traumás sérülések,reumatikus panaszok következtében kialakult mozgásbeszűkülés , fájdalom manuálterápiás kezelése.
Hatékony még fájdalmas izomkontrakcióknál is. (PL: teniszkönyök)

16.15 ig tartásjavító gerinctorna    gyerekeknek( gerincferdüléses gyerekek tornája is)
 Utána 16.15- 17.00 ig Lúdtalptorna.

-------------------------------------------------------------

oldal tetejére

 

 

:::INPP Mozgásterápia:::

INPP módszerről:

Az INPP alapítója szerint is a tanulási és viselkedési problémák gyökere a korai idegrendszeri fejlődésben bekövetkezett zavarhoz nyúlik vissza.
"Ez azt jelenti, hogy ha egy gyermek fejlődése az anyaméhben vagy életének első évében valamiféle zavart szenvedett, akkor előfordulhat, hogy idegrendszerében olyan nem megfelelő mechanizmusok rögzültek, amelyek későbbi életére is kihatással lehetnek. E mechanizmusok vizsgálatára és fejlesztésére dolgoztak ki egy módszert, amely az intézet neve után kapta az INPP elnevezést, de gyakran Goddard módszernek is hívják, az intézet alapítójának (Peter Blythe) felesége - Sally Goddard-Blythe - után, aki nemcsak kidolgozója és továbbfejlesztője a módszernek, hanem kíváló szakember is.

Ez a módszer nem csak a gyermek pszichológiai problémáira, szociális - kulturális helyzetére koncentrál, azaz nem ezekben keresi az elmaradás okát, hanem "visszamegy " időben, és azt kutatja, hogy rendelkezett-e egyáltalán a gyermek azokkal a képességekkel, amelyek szükségesek későbbi fejlődéséhez. Azaz, ez a fejlesztő program az alapvető készségek csecsemőkori hiányosságait igyekszik pótolni, hogy a későbbiekben az ezekre épülő készségek, képességek is megfelelően fejlődhessenek.

Néhány gondolat a reflexről:
Minden gyermek egy sor "primitív reflex"-el születik, melyek a baba túlélését, növekedését és fejlődését szolgálják. Ezek a reflexek egy-egy mozdulat gyakorlására ösztönzik az apróságot, aki "engedelmeskedve a parancsnak" szorgalmasan véghez is viszi azokat. E reflexes mozgások nem csak a csecsemő izomzatát edzik, de az egyensúlyérzetét és az érzékszervek finomítását is. Így tanulja meg a környezetből, valamint az érzékszerveiből és a saját testéből érkező információkat feldolgozni és azokhoz alkalmazkodni. Ha minden szerencsésen alakul, akkor az adott reflex - ha elvégezte a dolgát - pár hónap múlva eltűnik, és átadja helyét egy másik reflexnek - azaz "gátlás alá kerül".
Abban az esetben, ha valamilyen oknál fogva a csecsemő fejlődésében egyes reflexek kimaradtak vagy a primitív reflexek közül egy vagy több részben vagy teljesen aktív maradt-azaz nem került gátlás alá- megkésett neurológiai fejlődésről beszélhetünk.
A Goddard- módszer lényege tehát az időn túl (egy éves kor fölött is) gátolatlan csecsemőkori reflexek feltárása és "legátlása". Hiszen ezek késleltetik a gyermek idegrendszerének fejlődését és akadályozzák annak zavartalan működését. A gátolatlan bébireflexek ugyanis felnőtt korig is kihathatnak és maradandó problémákhoz vezethetnek. A fejlesztő program alkalmazói megkeresik, hogy miért maradt le egy gyermek a korosztályától, majd megfelelő gyakorlatokkal fejlesztik az idegrendszerét , ezáltal felzárkoztatják és sikerélményekhez juttatják őt."

-------------------------------------------------------------

oldal tetejére

 

 

:::Iskolafelkészítő foglalkozások:::

A gyermek életében óriási fordulatot jelent az iskolába kerülés. Az eddig megszokott játék mellett kötelességei, feladatai lesznek, új környezet veszi körül, idegen felnőttek, gyermekek, dolgok között kell helytállnia.
A beiskolázás, a sok új feladattal szembeni szorongás, az iskolai követelmények, szabályokkal, felelősséggel járó új élet elfogadása a kisiskolás gyermek számára komoly feladat.
Számtalan kutatási eredmény támasztja alá azt a tényt, hogy a kisiskoláskori élmények számottevően befolyásolják egy gyermek életét. A kezdeti sikerek önbizalmat adnak a későbbi akadályok leküzdéséhez, magukkal hozzák a tanuláshoz való pozitív hozzáállást.
Ezért minden gyermeknek szüksége van az iskolába lépés előtt egy felkészítő, ráhangoló időszakra.
Célunk a gyermekek komplex fejlesztését. A tudatos, célirányos fejlesztő munka elősegíti a jobb iskolai beválást, a gyermekeket ezáltal sok iskolai kudarctól megóvhatjuk.

Iskolaérettség szempontjából veszélyeztetettnek számít minden, 5. életévét betöltött olyan nagycsoportos, akinél felismerhető:

. a rövid ideig tartó, könnyen elterelhető figyelem
. a ceruzahasználat éretlensége
. a nem tetsző feladathelyzet feladása
. a feladattudat, feladattartás kialakulatlansága; kudarctűrés hiánya
. a szinte leállíthatatlan "mozgáséhség"
. az alacsony szintű, vagy hibás mozgáskoordináció
. fejletlen finommotorika
. az éretlen egyensúlyérzék
. a rossz térbeli tájékozódás
. a lateralitás hiányos ismerete, kialakulatlansága.

Fejlesztéseinket kis létszámú csoportban (2-4 fő) tartjuk optimálisnak, mert így mód van a hatékony odafigyelésre a fejlesztés során, ugyanakkor érvényesül a társak alakító hatása is.
A gyermekek iskolára való felkészítésében különösen fontos szerepe van a szülőknek, ezért célunk, hogy támogatást nyújtsunk azoknak, akik elfogadják a segítséget és maguk is aktív részesei akarnak lenni gyermekük fejlesztésének.

-------------------------------------------------------------

oldal tetejére

 

 

:::Kokas-féle zenepedaógia:::

Feltöltés alatt...

 

-------------------------------------------------------------

oldal tetejére

 

 

:::Kreativitást fejlesztő alkotóműhely:::

Feltöltés alatt...

 

-------------------------------------------------------------

oldal tetejére

 

 

:::Logopédiai terápia:::

Szokolicsné Sándor Andrea
gyógypedagógus, logopédus

Diagnosztika, tanácsadás
- megkésett vagy akadályozott beszédfejlődés diagnosztizálása
- artikulációs zavarok megállapítása
- részképességek feltérképezése
- tanulási nehézségek feltárása (olvasás, írás, matematika)
- beszédészlelés, beszédmegértés vizsgálata (GMP)
- mozgásvizsgálat (INPP)
- iskolakészültség megállapítása

Terápiák
- grafomotoros fejlesztés (prevenciós jelleggel óvodásoknak, ill. kisiskolásoknak)
- szövegértés fejlesztése alsó és felső tagozatosoknak
- beszédészlelés, beszédmegértés tréning
- "Készülj velem az iskolára" óvodások felkészítése az iskola kihívásaira
- beszédhiba-javítás gyermekeknek, felnőtteknek
- részképesség fejlesztés (Sindelar)

 

-------------------------------------------------------------

oldal tetejére

 

 

:::Mozgásfejlesztő torna:::

MOZGÁSTERÁPIA (a könnyebb tanulásért)

Meghatározott mozgásformákkal az idegrendszer más és más területeit stimulálhatjuk, ezen keresztül pedig jelentős javulást érhetünk el a tanulási nehézségek oldásában. Ahogy a mozgáson keresztül az idegrendszer ledolgozza deficitjeit, úgy javul a korábban tanulási zavarokkal küzdő gyermek iskolai teljesítménye...
...Az idegrendszer fejlődése egy hierarchikus rend szerint valósul meg. Ebben a rendszerben az evolúciósan korábban kialakult struktúrák fejlődése megelőzi, mintegy megalapozza a későbbi megjelenésű struktúrák fejlődését. Az egyedfejlődésünk bizonyos vonatkozásaiban megismétli a törzsfejlődést. Ha ebbe a hierarchikus fejlődésbe hiba csúszik, a központi idegrendszer valamely ősibb kialakulású területe nem fejlődik megfelelően, maga után vonja a ráépülő összes terület, így a nagyagykérgen keresztül a fejlett gondolkodási folyamatok problémáit is. Az ősibb kialakulású területek fejlődésével a csecsemőknél egyre újabb és újabb mozgásformák jelennek meg, ez a mozgás lesz a világgal való kapcsolatfelvétel első formája a baba számára. Erre épülnek majd rá az emberre jellemző kommunikációs formák: a beszéd és az írott beszéd. Kézenfekvő, hogy a fejlesztésben is kulcsfontosságú szerepe lesz majd bizonyos mozgásformák gyakoroltatásának, abban az esetben ha a fejlődésbe akkor csúszott hiba, amikor még az a mozgás volt a világgal való kommunikáció legfőbb eszköze. (Kulcsár Panni néni)

Mutasd a mozgásod megmondom ki vagy!

Szerencsére, nem kell megvárnunk, amíg ezek az idegrendszeri alulszervezettségek megkeserítik gyermekünk iskolás éveit. Egy megfelelően összeállított feladatsorral könnyen feltérképezhetjük az idegrendszert funkcionális szempontból, amely alapján meglehetős pontossággal állítható össze a fejlesztő feladatsor.
A vizsgálat során nagyon fontos, hogy pontosan meghatározható legyen, mely területen kell kezdenünk a fejlesztést. Ha rosszul választjuk meg a fejlesztő eljárást és a fejlődési hierarchiában magasabban álló területet kezdünk fejleszteni, sikertelenségre leszünk ítélve. Egy összetettebb feladattal, amilyen az írás, az idegrendszer összműködésének hatékonyságáról kaphatunk csak információkat, ez alapján nem tudjuk pontosan meghatározni a fejlesztendő területet. Egyazon tünet megjelenését az írásban, egy sereg terület problémája okozhatja. Ezért kap nagy hangsúlyt a vizsgálat során a gyerekek úgynevezett elemi mozgásainak feltérképezése, amellyel közvetlen információhoz juthatunk az ősibb kialakulású idegrendszeri struktúrák működéséről. Természetesen fontos, hogy ne csak az elemi mozgásokat vizsgáljuk, hiszen előfordulhat, hogy nem itt kell keresnünk a probléma gyökerét.
Még a megfelelően összeállított, lelkiismeretesen, hosszú hónapokon keresztül, naponta végzett fejlesztés esetén is előfordulhat, hogy maradnak bizonyos maradványtünetek. Bár az idegrendszeri struktúrák rendeződnek, még sem tűnik el teljesen a tanulási nehézség. Ennek a jelenségnek a hátterében legtöbbször a teljesítménnyel kapcsolatos szorongás, vagy az iskolai stressz állhat. Előfordul az is, hogy ezek a lelki tényezők azok, amelyek elsődlegesen szerepet játszanak a problémák kialakulásában. Ebben az esetben a hatékony segítséget a stresszoldás jelentheti.

 

-------------------------------------------------------------

oldal tetejére

 

 

:::Nyelvoktatás - angol nyelv:::

Feltöltés alatt...

 

-------------------------------------------------------------

oldal tetejére

 

 

:::Sindelar kognitív képességfejlesztő terápia:::

Feltöltés alatt...

 

-------------------------------------------------------------

oldal tetejére

 

 

:::Tanulási nehézségek, tanulási zavarok terápiás kezelése:::

Feltöltés alatt...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIRDETÉSEK

 

afeny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemutatkozás Foglalkozások és szolgáltatások Vélemények, sajtó Kapcsolat Főoldal

Copyright - 2010 Varázsszőnyeg Fejlesztőközpont - Veszprém